ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีดูเด็ดขาด (เราห้ามแล้วน่ะ .....)