ภาพข่าวสดๆร้อนๆ จากงานพิธีเททอง หล่อรูปองค์พระวิษณุกรรม ที่ ช่างกลปทุมวัน
สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานเททอง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. วันนี้(23 พฤษภาคม 2544) พี่ๆน้องๆ ชาวช่างกลมากันอุ่นหนาฝาคลั่ง ปลื้มใจแทนกรรมการ และคณะผู้จัดงานจริงๆครับ 

                                                       นายกสมาคมศิษย์เก่า  อ.สมศักดิ์ กราบทูลถวายรายงาน สมเด็จพระสังฆราชฯ

รองอธิการ ให้เกียรติร่วมพิธี

ประธานจัดงาน ร่วมด้วย

                                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา มาเป็นประธานในพิธี ฝ่ายฆารวาส

 

 
สนใจโฆษณาบนเว็บไซต์ เชิญติดต่อเข้ามาได้ครับ
ลงโฆษณาในราคากันเอง พี่ๆเพื่อนๆ น้องๆชาวชก.ปทุมวัน ติดต่อมาที่ 09 7556709 หรือ goldgear@patumwan.org