ต้องการรับสมัคร Trim cover Development Engineer ออกแบบและปรับปรุงผ้าหุ้มเบาะรถยนต์

 ติดต่อโดยตรง 012445595 (รับเฉพาะ พี่น้อง ชก.หรือ ญาติๆของพี่น้อง ชก.เท่านั้น)

 

   รับสมัครงาน..  ตุ้ม ชก. ๕๔  ผู้ประกาศ