27 ปีแห่งการพัฒนาและสร้างสรรค์โรงเรียนตามชนบท ตามป่าหลังเขา ด้วยรักและผูกพันธ์จากเราชาวอาสาฯ ช่างกลปทุมวัน
ผลงานการสร้างสรรค์สังคมตามชนบท กลุ่มนักศึกษาช่างกลฯผู้มีอุดมการณ์แน่วแน่ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเราถ่ายทอดสายเลือดของผู้เสียสระ ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อเด็กยากไร้ตามป่าตามเขาห่างไกลความเจริญ เราคืออาสาฯช่างกลปทุมวัน ผู้ปิดทองหลังพระมานานถึง ๒๗ ปี 

ค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 1 (วันที่ 1-11 ธันวาคม 2517) โรงเรียนบ้านโสตลับ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ประธานค่าย นายชัยพร พรพนมเวศน์ นักศึกษาปี 3 ช่างยนต์ มีสมาชิกจำนวน 40 คน สมาชิกสมทบจากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิจำนวน 10 คน ใช้งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 15-30 ตุลาคม 2518) โรงเรียนบ้านใหม่พุทธรักษา อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ประธานค่าย นายปรีดา เพชรวงษ์ นักศึกษาปี 3 ช่างยนต์ สมาชิกจำนวน 40 คน ใช้งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 15-30 ตุลาคม 2519) โรงเรียนหินกบ อ.ประทิว จ.ชุมพร ประธานค่าย นายบุญชัย ปิยัสสพันธ์ นักศึกษาปีที่ 3 ช่างยนต์ มีสมาชิก 40 คน สมาชิกสมทบจากวิทยาลัยเทคนิคชุมพร จำนวน 5 คน ใช้งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 15-30 ตุลาคม 2520) โรงเรียนบ้านหนองสนม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ประธานค่าย นายคมสัน ต้นสวัสดิ นักศึกษาปีที่ 3 ช่างเชื่อม มีสมาชิก 40 คน ใช้งบประมาณ 60,310 บาท (หกหมื่นสามร้อยสิบบาท)

ค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 5 (วันที่ 15-30 ตุลาคม 2521) โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐอ.เนินมะปราง .พิษณุโลก ประธานค่าย วรายุทธ พัฒนาศิริรักษ์ นักศึกษาปีที่ 3 ช่างเชื่อม มีสมาชิก 40 คน ใช้งบประมาณ 140,000บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท)

ค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 6 (วันที่ 15-30 ตุลาคม 2522) โรงเรียนวัดห้วยคิง .แม่เมาะ .ลำปาง ประธานค่าย อภิวัฒน์ สุนทรมิตรภาพ นักศึกษาปีที่ 3 ช่างกลโรงงาน มีสมาชิก 45 คน สมาชิกสมทบจากวิทยาเขตอุเทนถวาย จำนวน 5 คนพร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาจากอุเทนถวาย 2 คน ใช้งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท