สัมนาฟรี Autodesk BIM Solution

ความรู้และเทคนิคของงานก่อสร้าง งานโยธา การออกแบบ-สถาปัตย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตกแต่งภายใน ฯลฯ. โดยพี่น้องชาวอุเทนฯ.

สัมนาฟรี Autodesk BIM Solution

โพสต์โดย twoplus เมื่อ ศุกร์ 26 มิ.ย. 2009 11:44 am

สัมนาฟรี Autodesk BIM Solution


ครั้งแรกของประเทศไทย การสัมมนาวิชาการด้าน AEC สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และวิศวกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ผู้นำด้าน IT ก่อสร้าง ด้วยการนำเสนอโซลูชั่น Autodesk อย่างครบวงจร โดยแสดงการทำงานทุกขั้นตอนแบบบูรณาการ ตั้งแต่เริ่มต้น ออกแบบสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบรายละเอียดโครงสร้าง การนำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม จนถึง การตรวจสอบความถูกต้อง (Crash Detection) ของโมเดลอาคารทั้งหมดที่ออกแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์ และ สั่งเครื่องพิมพ์ (3D Printer) พิมพ์เป็นโมเดล 3 มิติ เพื่อง่ายในการตรวจสอบ อธิบายงาน หรือ นำเสนอผลงานออกแบบ

ซึ่งผู้เข้ารับการสัมมนาครั้งนี้จะมีโอกาสได้เห็นถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ การโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM-Building Information Modeling) เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น แทนการต้องสร้างไฟล์ใหม่ในโปรแกรมต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการทำงานที่สูง ใช้เวลานานในการโมเดลใหม่ ยากในการตรวจสอบและแก้ไข โซลูชั่น Autodesk 2010 รุ่นล่าสุด เป็นโซลูชั่นแรกและโซลูชั่นเดียวของโลกในปัจจุบัน ที่ช่วยให้ผู้ออกแบบและก่อสร้าง ทำงานได้อย่างมืออาชีพ แบบบูรณาการได้
การสัมมนาครั้งนี้จึงเหมาะสำหรับ สถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษาโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาจารย์ หน่วยงานราชการ ทั้งระดับผู้บริหารสำนักงานออกแบบ ผู้อำนวยการกอง ตลอดจนเจ้าหน้าระดับปฎิบัติการ

หัวข้อสัมนา Autodesk BIM Solution
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2552
เวลา 13:00-17:00 น.
สถาที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) Centara Grand ห้องบอลรูม บี ชั้น1(Ballroom B 1st floor)

ค่าสัมมนา ไม่ต้องเสียค่าสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมมีสิทธิ์ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ จาก ทูพลัส ซอฟท์

เทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM) กับการปรับตัวของสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย

การเกิดเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกนั้นกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร หรือ BIM(Building Information Modeling) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางต่อวงการออกแบบ
ก่อสร้างอย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนต่างต้องหาวิธีทางที่จะทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้น และยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจต่อวงการ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่านเองจะปรับตัวให้เข้ากับยุคที่กำลังเปลี่ยนไปได้อย่างไร ?

โดย ชาติชาย สุภัควนิช
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

Autodesk Revit Architecture 2010
โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม

สาธิตการออกแบบอาคาร ด้วยการโมเดลรายละเอียดอาคาร BIM และสร้างเป็นแบบก่อสร้าง รูปด้าน รูปตัด อัตโนมัติ หากเปลี่ยนแปลงระยะขนาดอาคาร Revit จะปรับปรุงเองอัตโนมัติ โดยจะอธิบายการทำงานต่างๆที่น่าสนใจ เช่น การออกแบบอาคารรูปทรงอิสระ(Freeform)ได้โดยไม่ติดตั้งโปรแกรมอื่นอีก การสั่งพิมพ์โมเดลเป็นวัตถุ 3 มิติ เป็นต้น


Autodesk Revit Structure 2010
โปรแกรมโมเดลและเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้าง

การรับไฟล์มาจาก Revit Architecture มาโมเดลโครงสร้างต่อ รับและส่งไฟล์กับโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง Autodesk Robot Structural หรือโปรแกรมอื่นๆ ในการโมเดลและเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้าง เสา คาน พื้น บันได ฐานราก ได้ จากโปรแกรมคำนวณเอง และกรอกข้อมูลแบบ Parametric ทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก และเหล็กรูปพรรณAutodesk Robot Structural Analysis Professional 2010
โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง

ซึ่งเป็นโปรแกรมวิศวกรรมโครงสร้างที่รองรับการทำงาน BIM โดยเฉพาะ โดยรับส่งไฟล์กับโปรแกรม Revit Structure ได้เป็นอย่างดี ในการวิเคราะห์โครงสร้างด้วย Finite Element สามารถรับน้ำหนักได้ทั้งแบบ Static และ Dynamics ไม่จำกัดขนาดโครงสร้าง สามารถออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กรูปพรรณที่ใช้ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี สามารถเลือกหน่วยแรง ความยาว น้ำหนัก ได้ตามต้องการ เช่น Kg/cm2 เป็นต้น


Autodesk 3ds Max Design 2010
โปรแกรมนำเสนอผลงานสถาปัตยกรรม

ซึ่งสถาปนิกสามารถนำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างมืออาชีพ ด้วยคุณภาพงาน Rendering ชั้นยอด ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ไฟล์ Revit Architecture มาทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรุ่นสำหรับงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะAutodesk Navisworks 2010
โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องโมเดลอาคาร

โปรแกรมหนึ่งเดียวในโลกที่ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลอาคารเป็น 3 มิติ ที่อาจสร้างด้วยโปรแกรมตระกูล Autodesk และโปรแกรม CAD ชั้น นำอื่นๆได้ ในหนึ่งไฟล์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบที่มาจากหลายทีมได้ เช่น งานสถาปัตยกรรมโครงสร้าง งานระบบท่อ งานไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อลดปริมาณแบบขัดแย้ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้โครงการก่อสร้างล่าช้าได้ก่อนเกิดปัญหา และสามารถจำลองการก่อสร้างเป็นแบบ 4D ได้ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ Primavera และ MS Project

3D Printer
เครื่องพิมพ์โมเดล 3 มิติ

บัดนี้ สถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบสามารถพิมพ์โมเดลอาคารเป็นหุ่นจำลอง 3 มิติได้จากโปรแกรมโดยตรง เพื่อการตรวจสอบงาน การนำเสนอผลงาน การขาย และการอธิบายการทำงานที่ถูกต้องกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หุ่นจำลองอาคาร งานระบบท่อ หมู่บ้าน และงานแผนที่ภูมิประเทศ GIS เป็นต้นงานสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นงานสัมมนาแห่งปี ที่ท่านไม่สามารถพลาดได้ สำรองที่นั่ง ด่วน วันนี้ ! (ที่นั่งจำนวนจำกัด)บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
42 ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2513 7494
www.twoplussoft.com
ติดต่อเรา
? 2009 ทูพลัส ซอฟท์
twoplus
 
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 26 มิ.ย. 2009 11:43 am

ย้อนกลับไปยัง โยธา ก่อสร้าง สถาปัตย์

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron